ВХОД

  Медицински център «Хасково» ЕООД е създаден през 2001 г. като дъщерно дружество на МБАЛ Хасково АД. Оказва специализирана доболнична медицинска помощ по договор с НЗОК и др. здравно-осигутителни дружества в следните области: кардиология; ендокринология; неврология; детски болести; гастроентерология; нефрология; инфекциозни болести; ортопедия и травматология, очни болести; УНГ; акушерство и гинекология; хирургия; дерматология; физиотерапия; урология; образна диагностика; съдебна медицина. В лечебното заведение работят висококвалифицирани специалисти, които разполагат с нова и високотехнологична апаратура. Разкрити са модерни функционални кабинети за извършване на велоергометрия, ехография на коремни органи, щитовидна жлеза и ехокардиография, холтер мониториране, аудиометрия, доплерова ехография, електроенцефалография - ЕЕГ, електромиография - ЕМГ, колпоскопия, авторефрактометрия, ФГС, ФКС, ФСС, ректоскопия и електрокоагулация и др. Центърът разполага и с единствения в областта аргонов лазер за лечение на кожни новообразувания.  Сформирани са и следните Лекарски Консултативни Комисии (ЛКК) - Обща ЛКК и няколко специализирани - акушеро-гинекологична, неврологична, хирургична, инфекциозна, ортопедична.

Медицински център - ХАСКОВО 2018 | Сайта е създаден от ЕСКОМ ООД